Trenings/turkalender 2013:
     
 
   
Måned: Dato: Aktivitet: Mer: Møtested og klokkeslett:
Januar:        
         
         
         
Februar:        
         
         
         
Mars:        
         
         
         
April:    
         
         
         
Mai:        
     
         
         
Juni:        
         
         
         
Juli:        
         
         
         
August:        
         
         
         
September:        
         
         
         
Oktober:        
         
         
         
November:        
         
         
         
Desember: