Om klubben:  

 

Eidskog Fuglehundklubb ble stiftet i april 2001. Klubben er åpen og uavhengig med hensyn til rasetilhørighet. Ikke bare hundeeiere, men også de som er spesielt interessert i fuglehunder, jakt og det sosiale samhold som man vil oppleve i klubben.

 

Geografisk ligger klubben i Eidskog Kommune i Hedmark fylke, men har medlemmer som kommer fra andre deler av Østlandet. Det kan også nevnes at vi har en god del medlemmer som kommer fra svensk side av grensen.

 

Formålet for klubben er å arbeide for fuglehundens utvikling og skape interesse  for fuglejakt med hund. Det sosiale skal være et at hovedmomentene, samt at fuglehundens kombinerte egenskaper som skogsfugl – og høyfjellshund blir ivaretatt.

I klubben vil også nybegynnere finne gode muligheter i et godt sosialt fuglehundmiljø.

 

Eidskog Fuglehundklubb disponerer et inngjerdet dressurområde på ca. 5 da. Dette kan klubbens medlemmer bruke vederlagsfritt hele året.

I klubbens medlemsmasse har vi egen instruktør for dressur og jakttrening. Når det gjelder jakttrening, er det på dressurområdet, eget dueslag som benyttes i treningen. I tillegg har  klubben godkjente dommere som kan ivareta jaktprøver. 

 

Som medlem i Eidskog fuglehundklubb nyter disse godt av sponsoravtaler m.h.t hundefor, jaktklær, og hundeutstyr.

 

De aktivitetene som klubben arrangere i løpet av et år, kan nevnes valpekurs, grunndressurkurs, sosiale samlinger, leirdueskyting, jakttrening, temakvelder m.m.

 

Klubben har en medlemsmasse på ca. 100 medlemmer.